kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016

O cesji należy powiadomić dłużnika

Znajomy ma wobec mnie dług, którego od blisko roku nie chce spłacić. Należność nie jest jeszcze przedawniona, jednak podjąłem decyzję o sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej. Czy mam obowiązek uzyskać na to zgodę dłużnika, czy jest to tylko sprawa między nabywcą długu i wierzycielem?

Obowiązku uzyskania zgody na przeniesienie wierzytelności nie ma, choć nie jest to z pewnością jedynie sprawa pomiędzy zbywcą a nabywca należności. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

W pierwszej kolejności należy zatem zbadać zapisy stosownej umowy z dłużnikiem. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca (nowy wierzyciel) wiedział w chwili przelewu o istnieniu tego zastrzeżenia.

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być stwierdzony również pismem. Dłużnik musi jednak zawsze wiedzieć, kto jest jego aktualnym wierzycielem i komu w związku z tym powinien zapłacić. Z tego też powodu, dłużnik musi być o cesji powiadomiony. Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Regulację tę stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Wynika tak z art. 512 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Oznacza to, że jeśli dłużnik Czytelnika nie wiedziałby o cesji i zapłacił Czytelnikowi, wówczas nie ma obowiązku płacić jeszcze raz - tym razem nowemu wierzycielowi. Gdyby jednak dłużnik wiedział o cesji, a mimo to zapłacił dotychczasowemu wierzycielowi (zamiast nowemu), to może zostać zmuszony do zapłacenia nowemu wierzycielowi.

Ochrona dłużnika, o której mowa w powyższym przepisie, kończy się z chwilą zawiadomienia go przez zbywcę wierzytelności o przelewie lub w momencie powzięcia przez dłużnika wiadomości o przelewie z jakiegokolwiek innego źródła. Obalenie domniemania dobrej wiary dłużnika (gdyby okazało się potrzebne) wymaga wykazania, że dłużnik został przez zbywcę zawiadomiony o przelewie bądź w chwili spełnienia świadczenia wiedział o cesji. Musi to udowodnić nabywca.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60