kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Wierzytelność jako przedmiot wkładu do spółki z o.o.

Jeden ze wspólników zamierza tytułem wkładu wnieść wierzytelność wobec swojego dłużnika. Czy na taką czynność potrzebna jest zgoda dłużnika? Czy umowa spółki jest wystarczającą podstawą dla wniesienia takiego wkładu?

Wkład do spółki z o.o. może być pieniężny bądź niepieniężny (może być to np. wierzytelność). Ten drugi może być wniesiony do spółki, o ile w szczególności jest zbywalny oraz można go wycenić, oznaczyć i umieścić w bilansie po stronie aktywów. Są to podstawowe kryteria tzw. zdolności aportowej. Wierzytelność przysługująca udziałowcowi w odniesieniu do osoby trzeciej, co do zasady, je spełnia, a wówczas może stanowić przedmiot aportu.

Zgodnie z art. 510 § 1 K.c. (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi ją na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Ową inną umową zobowiązującą do przeniesienia wierzytelności może być umowa spółki. Dochodzi wówczas do przelewu wierzytelności. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania (art. 510 § 2 K.c.).

Odpowiedzi na pytania Czytelnika wynikają z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV CSK 403/15. Sąd stwierdził w nim, że przelew ma charakter nabycia pochodnego i nie wymaga zgody dłużnika. SN podkreślił także, że w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjęto, iż zdarzeniem prawnym stanowiącym podstawę cesji może być umowa (akt założycielski) spółki kapitałowej, gdy przedmiotem aportu wspólnika są wierzytelności. SN zwrócił uwagę, że w sprawach określonych w art. 1 § 1 K.s.h., nieuregulowanych w ustawie, zgodnie z art. 2 K.s.h. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego wprost, a jeżeli wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki handlowej przepisy te stosuje się odpowiednio. Z tych względów art. 510 § 1 K.c. ma zastosowanie do umowy spółki z o.o., której zawarcie prowadzi do powstania spółki z o.o. w organizacji, jako podmiotu prawa - jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 11 w zw. z art. 161 K.s.h.). Z art. 2 zdanie drugie K.s.h. w zw. z art. 510 § 1 K.c. wynika, że w chwili zawarcia umowy spółki z o.o. (jako innej umowy o podwójnym skutku w rozumieniu art. 510 § 1 K.c.) na powstałą wskutek tej czynności prawnej spółkę z o.o. w organizacji przejdą wierzytelności wnoszone tytułem wkładu.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60