kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017

Wykreślenie z KRS danych o zadłużeniu

Jeden z wierzycieli wpisał do KRS spółki informację o jej zadłużeniu. Dług został natychmiast spłacony, jednak wierzyciel nie składa wniosku o wykreślenie danych z rejestru. Co spółka może w tej sytuacji zrobić?

Pytanie dotyczy zamieszczanych w dziale czwartym KRS informacji o wierzytelności i wierzycielu przedsiębiorcy. Art. 41 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700) umożliwia zamieszczenie takiej informacji, jeśli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Taki wpis jest dokonywany na wniosek wierzyciela. Po wygaśnięciu zobowiązania wierzyciel nie ma jednak obowiązku prawnego składania wniosku o wykreślenie. Spoczywa jedynie na nim obowiązek wydania pokwitowania (art. 462 § 1 K.c. - Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Podstawą wykreślenia z KRS informacji o wierzytelności jest oświadczenie podpisane przez dłużnika i wierzyciela (pokwitowanie oraz dodatkowo oświadczenie spółki) albo stosowne orzeczenie sądu. Jeśli wierzyciel nie wydaje pokwitowania, spółka może rozważyć wytoczenie przeciwko wierzycielowi powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Prawomocny wyrok uwzględniający takie powództwo będzie stanowić podstawę do wykreślenia z KRS informacji o wierzycielu i wierzytelności.

Trzeba dodać, że wierzyciel, który odmawia wydania pokwitowania, może naruszać dobra osobiste spółki przez bezprawne wydłużenie okresu figurowania wpisu w KRS. Dlatego w kierowanym do wierzyciela pisemnym wezwaniu do wydania pokwitowania warto jednocześnie zagrozić dochodzeniem przez spółkę roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia na wypadek zwłoki w wydaniu żądanego dokumentu.

Wniosek o wykreślenie informacji o wierzytelności sporządza się na formularzu KRS-Z41. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 300 zł.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60