kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Nie tylko najemca odpowiada za czynsz

Razem z rodzicami mieszkam w jednym lokalu. Dokładam się do życia z uwagi na to, że pracuję. Formalnie najemcami lokalu są jedynie moi rodzice. Okazało się, że od blisko roku nie regulują w całości opłat za mieszkanie i mają z tego powodu spore długi. O sprawie tej nic nie wiedziałem. Czy prawdą jest, że nie będąc stroną umowy najmu mogę ponosić odpowiedzialność za zapłatę czynszu? Czy nie ma znaczenia fakt, że przekazywałem rodzicom pieniądze związane z potrzebami rodziny?

To prawda - w pewnych sytuacjach odpowiedzialność mogą ponieść również inni domownicy. W opisanej sytuacji najemcami są z reguły małżonkowie. Dzieje się tak, gdy nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa (skutek ten następuje bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe). Oczywistą rzeczą jest fakt, że za opłaty odpowiada zawsze strona będąca najemcą. Niemniej jednak przepis przewiduje, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Wynika to z art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Wspomniana w przepisie odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a spłacenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Jest to tzw. solidarność dłużników. Aż do zupełnego spłacenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Odpowiedzialność domowników ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Z przepisu wynika zatem, że wystarczy, aby domownik był pełnoletni, by można było dochodzić od niego stosownych należności - wcale nie musi posiadać dochodów.

Omawiana regulacja nie jest idealna. Nie odpowiada bowiem na pytanie czy po osiągnięciu pełnoletności dziecko zajmujące wynajęty lokal odpowiada także za zaległości powstałe w okresie, gdy nie było jeszcze pełnoletnie. Można spotkać się ze stanowiskiem, że takie roszczenia będą wobec dziecka kierowane. Niemniej jednak wydaje się, że z uwagi na to, iż ratio legis tej regulacji i ograniczenia odpowiedzialności od chwili pełnoletności wynika z konieczności ochrony dzieci (niepełnoletnich), to obciążanie ich odpowiedzialnością za długi innych osób sprzed okresu pełnoletności dziecka byłoby niezgodne z prawem i przeczyłoby ogólnym założeniom ustawodawcy.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60