kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Obrona wierzyciela przy pomocy skargi pauliańskiej

Znajomy nie chce spłacić swojego długu wobec mnie, mimo że miesiąc temu minął termin, w którym powinien był uregulować zobowiązanie. Wysłałem mu wezwanie do zapłaty, jednak nie zareagował na nie. W międzyczasie dowiedziałem się, że znajomy uczynił kilka darowizn na rzecz swojej rodziny (dzieci, rodziców), a także pozbył się udziału we własności nieruchomości, nieodpłatnie, na rzecz żony. Obawiam się, że w chwili obecnej znajomy nie ma już formalnie majątku. Czy coś w tej sytuacji można zrobić?

Sytuacja Czytelnika niewątpliwie nie będzie prosta, gdyby potwierdziły się jego obawy, że znajomy nie zamierza spłacić długu i że jest niewypłacalny. Niemniej przepisy przewidują pewne środki ochrony wierzycieli. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (tzw. skarga pauliańska). Stanowi o tym art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Warunkiem jest jednak to, aby dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja wierzyciela, gdy dłużnik dokonywał czynności pod tytułem darmym bądź wobec osób bliskich. Jeżeli bowiem wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Z punktu widzenia dowodowego ułatwia to wierzycielowi dochodzenie uznania czynności za bezskuteczną. Jeszcze większe ułatwienie przewiduje art. 528 K.c. Stanowi on, że jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Skarga pauliańska przybiera formę pozwu, który składa wierzyciel przeciw osobom trzecim, które uzyskały korzyść majątkową (w opisywanym przypadku - przeciwko dzieciom, rodzicom, żonie).


Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie 5 lat od daty tej czynności.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60