kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Gdy organ wnosi o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed terminem

Od wielu lat użytkuję grunt na podstawie prawa użytkowania wieczystego. Grunt został mi przyznany na cele mieszkaniowe. Dowiedziałem się, że gmina zamierza wszcząć wobec mnie postępowanie i rozważa możliwość rozwiązania wspomnianej umowy. Sądziłem, że przysługujące mi prawo jest analogiczne do prawa własności, którego przecież nie można pozbawić bez wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Czy to w ogóle dopuszczalne?

Użytkowanie wieczyste to prawo bardzo zbliżone w swojej treści do własności. Ich cechą wspólną jest m.in. szeroki zakres ochrony, która przysługuje posiadaczom tych praw. Z tego też powodu należy bardzo ostrożnie korzystać z przepisów umożliwiających rozwiązanie użytkowania wieczystego. Sposób korzystania z gruntu przez wieczystego użytkownika powinien być określony w umowie. Użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez wspomnianą umowę. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. W myśl przepisów, umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności, jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Stanowi o tym art. 240 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Jeśli dojdzie do wystąpienia tych przesłanek, organ może żądać przedterminowego rozwiązania umowy przez sąd. Właściwy do wystąpienia z tym żądaniem w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa jest starosta, wobec zaś nieruchomości samorządowych - wójt gminy oraz zarządy jednostek samorządowych. Takie też stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2011 r., sygn. akt III CSK 281/10. Uwzględnienie przez sąd żądania powoduje rozwiązanie umowy użytkowania. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przedterminowym rozwiązaniu użytkowania wieczystego prawo to wygasa.

W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie zwraca się sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego.

www.KodeksCywilny.pl - Użytkowanie wieczyste:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60