kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne, kodeks cywilny tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę

Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca uchwalając kolejne, nowe regulacje antykryzysowe, podejmuje próby odciążenia lub co najmniej odroczenia wymagalności zobowiązań przedsiębiorców. W tym też celu ustawodawca przesunął termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przewidział możliwość obniżenia tej opłaty, a także należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie należnej Skarbowi Państwa czy jednostkom samorządu terytorialnego.

Zmiana terminu płatności

Specustawa w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)w art. 15j, który wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., stanowiła, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, płatną, co do zasady, do dnia 31 marca każdego roku, za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r. Na mocy nowelizacji wprowadzonej ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), zwaną tarczą 4.0, termin ten został ponownie wydłużony - do 31 stycznia 2021 r.

Nowy termin obowiązuje również użytkowników wieczystych, którym organ na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) ustalił inny termin zapłaty przedmiotowej należności. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Mogło się zatem zdarzyć, że użytkownicy wieczyści przed ustawowym wydłużeniem terminu płatności, na własny wniosek otrzymali odroczenie terminu płatności, który jednak był mniej korzystny niż termin ustalony ustawą antykryzysową.

Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Nowe przepisy przewidują również prawo do obniżenia kwoty opłaty rocznej należnej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15ja specustawy w sprawie COVID-19 z przedmiotowego uprawnienia mogą skorzystać m.in. podmioty wykonujące działalność gospodarczą, czy wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Opłata zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni w roku 2020, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, o ile użytkownik wieczysty spełni łącznie dwa warunki. Po pierwsze, będzie musiał zgłosić wniesienie opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed 31 stycznia 2021 r. Po drugie, nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Ulgi w czynszu

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 przewiduje również zwolnienie przedsiębiorców z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa, z tytułu umów zawartych przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19, na okres co najmniej 3 miesięcy. Dotyczy to nieruchomości należących do zasobu nieruchomości SP, wykorzystywanych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu za okres 3 miesięcy w 2020 r.

Umorzenie czynszu wymaga zgłoszenia przez przedsiębiorcę właściwemu organowi faktu wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych 3 miesięcy, przed upływem terminu do ich wniesienia. Przedsiębiorca, aby skorzystać z omawianej ulgi, podobnie jak w przypadku obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste, nie może mieć zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych.

Na mocy noweli specustawy w sprawie COVID-19 również organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upoważnione do podjęcia uchwał w przedmiocie analogicznych ulg w zakresie należności za nieruchomości należące do gminnego, powiatowego, czy wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 2-miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

www.KodeksCywilny.pl - Użytkowanie wieczyste:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.