kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017

Kolejność spłacania wierzytelności przy egzekucji komorniczej

Uzyskałem nakaz zapłaty i zamierzam skierować do komornika wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Okazało się, że w stosunku do dłużnika toczą się już takie postępowania z wniosków innych wierzycieli. Co się stanie, jeśli majątek dłużnika nie wystarczy na spłacenie wszystkich wierzycieli?

Kolejność spłacania wierzytelności przy egzekucji komorniczej
rys. Kolejność spłacania wierzytelności przy egzekucji komorniczej
 

Zasady spłacania wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego określają szczegółowo przepisy. Przede wszystkim warto zauważyć, co ma znaczenie dla Czytelnika wnoszącego wniosek po innych wierzycielach, że nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków o wszczęcie egzekucji. Istotne jest natomiast, o jakiego rodzaju wierzytelność chodzi, a dokładniej - jaką ona ma kategorię. Komornik przekaże najpierw pieniądze wierzycielom z wyższych kategorii (np. należności alimentacyjne mają pierwszeństwo przed należnościami zabezpieczonymi hipoteką). Dopiero gdy wierzyciele z danej kategorii zostaną w całości spłaceni, to pozostałe środki można przekazać wierzycielom z kolejnej kategorii.

Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na spłacenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności wskazane w pkt 4 i 5 (wyliczenie poniżej) będą spłacone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności - stosunkowo (proporcjonalnie) do wysokości każdej z nich. Wynika to z art. 1025 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;

7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

8) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

9) inne należności.

Po spłaceniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60