kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Kompensata należności - czy obie wierzytelności muszą być wymagalne?

Chciałbym dokonać potrącenia mojej wierzytelności z należnością mojego dłużnika. Dłużnik nie wyraża na to zgody. Co więcej, termin zapłaty mojej należności przez dłużnika jeszcze nie upłynął, a to oznacza, że nie jest ona jeszcze wymagalna. Czy prawdą jest, że w tych okolicznościach bez zgody dłużnika nie mogę doprowadzić do kompensaty naszych należności?

NIE. Kompensata może przybrać formę umowy dwustronnej bądź czynności prawnej jednostronnej. Ten pierwszy wariant z istoty rzeczy wymaga zgody drugiej strony. W omawianym przypadku jest jednak mowa o kompensacie jednostronnej, czyli potrąceniu. W myśl przepisów, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Stanowi o tym art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że nie potrzeba zgody drugiej strony, aby dokonać skutecznie potrącenia - kluczowe jest, czy są spełnione wskazane warunki. W praktyce i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że tylko wierzytelność potrącającego, czyli strony aktywnej, powinna być wymagalna. Ograniczenie warunku wymagalności tylko do wierzytelności strony aktywnej (składającej jednostronne oświadczenie woli) znajduje uzasadnienie w samej konstrukcji potrącenia. Potrącenie jest bowiem równoznaczne z przymusowym spłaceniem wierzytelności przysługującej osobie, która składa oświadczenie woli, a egzekucja wierzytelności niewymagalnej nie może być prowadzona. Dokonując potrącenia, strona płaci równocześnie swój dług. Regułą jest, że termin spełnienia świadczenia w razie wątpliwości poczytuje się za zastrzeżony na korzyść dłużnika, a to oznacza, że nie ma przeszkód, by zobowiązany spłacił dług przed terminem.


Potrącenie wymagalnej należności dłużnika z własną niewymagalną jeszcze wierzytelnością jest dopuszczalne.


Istotne jest, by wierzytelność wobec potrącającego istniała oraz by świadczenie mogło być spełnione.

www.KodeksCywilny.pl - Zobowiązania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60