kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017

Termin na realizację roszczenia przez poręczyciela

Rok temu poręczyłem znajomemu pożyczkę, którą zaciągnął w jednej z firm pożyczkowych. Niedawno zwrócił się do mnie wierzyciel z żądaniem zwrotu kwoty pożyczki i odsetek z uwagi na niewywiązanie się przez znajomego z ciążących na nim zobowiązań. Spłaciłem całą należność. Teraz chciałbym dochodzić zwrotu pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Na tę chwilę sytuacja finansowa znajomego jest trudna. Ile mam czasu na dochodzenie tego roszczenia?

Roszczenie poręczającego (Czytelnika) przedawni się w takim samym terminie, w jakim przedawnia się roszczenie wierzyciela (pożyczkodawcy prowadzącego działalność gospodarczą) względem dłużnika (pożyczkobiorcy), a więc po 3 latach. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty m.in. jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowym. Mówi o tym art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Czytelnik, będąc poręczycielem, był osobiście odpowiedzialny za spłatę pożyczki. Oznacza to, że po spłacie wierzyciela (pożyczkodawcy) może on domagać się zapłaty od osoby, za którą poręczył i której dług uregulował, czyli w tym wypadku od wspomnianego w pytaniu znajomego.

Jest to istotne z uwagi na ustalenie terminu przedawnienia roszczenia. W orzecznictwie wskazuje się, że roszczenie nabyte przez poręczyciela na podstawie przepisu art. 518 § 1 pkt 1 K.c. przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 43/2003). Ponieważ roszczenie przedsiębiorcy (firmy pożyczkowej) o zwrot pożyczki jest związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, uznać należy, że termin przedawnienia wynosi jedynie 3 lata. Zatem roszczenie Czytelnika względem osoby, za którą poręczył, przedawni się w identycznym terminie. Nieistotny jest więc tutaj fakt, iż poręczenia udzielono prywatnie.

Termin przedawnienia nie biegnie na nowo od dnia spłaty wierzyciela przez poręczyciela, lecz kontynuuje swój bieg od dnia, w którym roszczenie dającego pożyczkę (wierzyciela) stało się wymagalne, a więc w tym wypadku od dnia, w którym zgodnie z umową powinna nastąpić spłata pożyczki.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy dający pożyczkę zwlekał z podjęciem kroków w celu wyegzekwowania spłaty pożyczki, może się okazać, że Czytelnik nie będzie mieć zbyt wiele czasu na dochodzenie zapłaty od znajomego.

www.KodeksCywilny.pl - Przedawnienie roszczeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60