kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Skutki niepotwierdzenia testamentu ustnego

Moja babcia na kilka dni przed śmiercią wyraziła swoją ostatnią wolę. Była wtedy mocno schorowana, a z uwagi na brak jakiegokolwiek innego testamentu chciała rozdysponować swój majątek między bliskimi. Dowiedziałam się, że taki testament może być ważny, jednak musi być potwierdzony pisemnie. W jaki sposób to zrobić?

Testament ustny, o którym mowa w pytaniu, należy do kategorii testamentów szczególnych. Dla ważności takiego testamentu kluczowe jest czy istniały warunki pozwalające na skorzystanie z takiego sposobu wyrażenia ostatniej woli. W myśl przepisów, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeśli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Wynika to z art. 955 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Testament ustny powinien być potwierdzony na piśmie. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W przypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (podobnie jak normalny testament) należy przedłożyć do sądu jak tylko osoba, która posiada ten dokument, dowie się o śmierci spadkodawcy. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania tego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Pismo należy złożyć także wtedy, gdy spadkodawca spisał również normalny testament - nikt poza sądem nie ma prawa oceniać czy i w jakim zakresie dokument stwierdzający testament ustny jest ważny i skuteczny.

Warto dodać, że spadkobiercy/zapisobiercy nie mogą pełnić funkcji świadków, gdyż postanowienie o dokonaniu na ich rzecz zapisu czy powołania do spadku nie będzie ważne, a w skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do nieważności całego testamentu. Warto więc, by wspomnianymi trzema obowiązkowymi świadkami były osoby, które nie otrzymują nic ze spadku.

www.KodeksCywilny.pl - Spadki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60