kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015

Użytkowanie wieczyste z koniecznością zabudowy gruntu

Firma zainteresowana jest objęciem w użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy. Warunkiem nabycia tego gruntu jest zabudowanie go budynkiem usługowym. Na jak długo zawierana jest w takim przypadku umowa o użytkowanie wieczyste? Kto staje się właścicielem wybudowanych obiektów?

Co do zasady, umowa o użytkowanie wieczyste zawierana jest na 99 lat. W wyjątkowych wypadkach, gdy cel gospodarczy nie wymaga oddania gruntu na tak długi okres, dopuszczalne jest jego skrócenie. Jednakże wówczas umowa zawierana jest na co najmniej 40 lat. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, a w przypadku drogi bezprzetargowej ustala się je w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą.

Umowa zawierana przez właściciela gruntu (np. jednostkę samorządu terytorialnego) z użytkownikiem wieczystym musi przede wszystkim określać sposób korzystania przez niego z gruntu. Użytkownik wieczysty może np. zostać zobowiązany do wzniesienia na gruncie budynków lub innych urządzeń. W takiej sytuacji umowa powinna określać:

  • termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
     
  • rodzaj budynków lub urządzeń oraz obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie,
     
  • warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego,
     
  • wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego.


Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.


Budynki wzniesione przez użytkownika wieczystego stają się jego własnością. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

www.KodeksCywilny.pl - Użytkowanie wieczyste:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60