kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014

Dodatkowa opłata roczna od użytkownika wieczystego

Spółka nabyła użytkowanie wieczyste gruntu od podmiotu, który wbrew umowie z gminą nie postawił budynku do końca 2013 r. Wiedzieliśmy o tej okoliczności i miało to wpływ na cenę nabycia prawa, jednak gmina właśnie upomniała się o realizację obowiązku wynikającego z umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste, grożąc także nałożeniem dodatkowej opłaty rocznej. Czy spółce jako nowemu użytkownikowi wieczystemu grożą z tego tytułu jakieś dodatkowe koszty?

TAK. Będą to koszty w postaci wspomnianej w pytaniu dodatkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

W przypadku gdy termin zagospodarowania nieruchomości upłynie bezskutecznie, organ reprezentujący właściciela gruntu (w tym wypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może wyznaczyć termin dodatkowy. W razie niedochowania i tego terminu mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od "zwykłych" opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi aż 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok przypadający po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, jaki wynikał z umowy ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości. Opłaty te są nakładane przez organ w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie - już od orzeczenia kolegium - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Ustalenia zawarte w umowie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste w przedmiocie terminu i sposobu zagospodarowania terenu wiążą również kolejnego użytkownika wieczystego (nabywcę prawa).


Oznacza to, że spółce, jako użytkownikowi wieczystemu gruntu, grozi w praktyce podwyższenie opłaty rocznej z dotychczasowych zapewne 3% wartości nieruchomości aż do łącznie 13%.

Aby takiego rozwoju wydarzeń uniknąć, należy niezwłocznie przystąpić do realizacji zabudowy terenu, wnioskując również o zmianę terminu zagospodarowania gruntu względnie o wyznaczenie terminu dodatkowego, który będzie realny do spełnienia.

Organ nie może natomiast pobrać dodatkowej opłaty, jeżeli użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Podobnie jest w przypadku niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ, a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty.

www.KodeksCywilny.pl - Użytkowanie wieczyste:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60