kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu może być okresowe

Na mojej działce przebiega linia elektroenergetyczna. Ostatnio zwróciło się do mnie przedsiębiorstwo energetyczne z wnioskiem o umowne ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo po podpisaniu umowy. Wolałbym jednak, aby spłacali mnie okresowo, np. corocznie. Czy istnieje taka możliwość?

W ramach umowy strony mogą dowolnie ustalić wzajemne świadczenia. Gdyby natomiast sprawa miała być rozstrzygana w sądzie, podstawą rozstrzygnięcia, m.in. w zakresie wynagrodzenia, byłby art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). W myśl wskazanego przepisu, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 K.c. (np. służących do doprowadzania energii elektrycznej), przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Przesłanka, według której wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ma być "odpowiednie", stanowi jedyną ustawową wskazówkę w tym zakresie. W szczególności nie zostało wskazane, czy wynagrodzenie to ma mieć charakter jednorazowy, czy okresowy, co oznacza uprawnienie sądu do wyboru ekwiwalentnego świadczenia na rzecz właściciela. Podjęcie decyzji ułatwiają jednak wskazówki, jakich w tym zakresie dostarcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wynika z nich, że, co do zasady, wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być jednorazowe, choć nie jest wykluczone przyznanie go w postaci świadczeń okresowych (m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt IV CSK 56/12).

Przede wszystkim, wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela oraz zmniejszenia jej wartości. Podstawowym celem "odpowiedniego" wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest bowiem rekompensata ograniczenia właściciela w korzystaniu z nieruchomości, przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w jego prawo własności. W tym kontekście uzasadnieniem dla przyznania wynagrodzenia okresowego może być w szczególności trwałość utrudnień i istotnych ograniczeń w eksploatacji nieruchomości. Każdorazowo jednak górną, nieprzekraczalną granicą powinna być wartość zajętej nieruchomości.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60