kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Korzystanie z mieszkania w ramach służebności lub dożywocia

Zamierzam podarować siostrzenicy mieszkanie. Jednocześnie chcę w tym mieszkaniu przebywać aż do mojej śmierci. Czy istnieje możliwość, aby prawnie zagwarantować sobie taką możliwość? Dowiedziałam się, że jeśli siostrzenica stanie się właścicielem, nie można jej prawnie zakazać np. sprzedaży lokalu. Co powinnam w tej sytuacji uczynić?

Prawdą jest, że właściciel nie może zostać pozbawiony uprawnienia np. do zbycia lokalu. Skoro posiada takie prawo wobec określonej rzeczy, może z nią czynić wszystko (w granicach prawa) co zechce.

Jednakże istnieje możliwość zabezpieczenia praw osoby, która chce w lokalu przebywać - wymaga to oczywiście zgody obu stron. Warto skorzystać z tzw. służebności mieszkania, którą ustanawia się w ramach oddzielnej czynności prawnej bądź równie często w połączeniu właśnie z darowizną mieszkania, w ramach tzw. umowy dożywocia. Służebność to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na nieruchomości (np. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość). Jest niezbywalna (nie można jej sprzedać czy darować innej osobie), nie podlega dziedziczeniu oraz wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

W celu ustanowienia służebności w ramach odrębnej czynności prawnej, oświadczenie właściciela, który obciąża swoją nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym (np. służebnością osobistą - służebnością mieszkania), wymaga formy aktu notarialnego. W praktyce jednak cała umowa (oświadczenia obu stron) jest wyrażana właśnie w tej formie. Treść służebności może być w dużej części kształtowana swobodnie pomiędzy stronami umowy.

Natomiast przy umowie dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie i, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Prawo dożywocia jest niezbywalne.

Po podpisaniu umowy służebność (dożywocie) podlega ujawnieniu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której została ustanowiona. Wpisuje się ją w dziale III księgi wieczystej i wskazuje, na czyją rzecz została utworzona, na jaki okres i jakie są warunki jej wykonywania. Wpis w księdze wieczystej ujawnia to prawo rzeczowe i każdy potencjalny nabywca mieszkania od razu uzyska informację, że nieruchomość obciążona jest tym prawem. Nawet w sytuacji, gdy do księgi wieczystej nie zajrzy, Czytelniczkę chronić będzie rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych - wpis będzie ujawniony i nikt nie będzie mógł zasłaniać się nieznajomością tego stanu rzeczy.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60