kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016

Modyfikacja treści służebności gruntowej

Od wielu lat przez moją nieruchomość przebiega tzw. droga konieczna, która służyła sąsiadowi w celu dojazdu do jego posesji. Po zakończeniu gminnych inwestycji drogowych nie widzę uzasadnienia dla przebiegu drogi na dotychczasowych zasadach. Czy można wytoczyć sprawę i zażądać zmiany treści służebności, skoro istnieje możliwość wytyczenia drogi w sposób mniej uciążliwy dla mnie?

TAK. Służebność gruntowa drogi koniecznej to instytucja stosowana wtedy, gdy określona nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Z istoty rzeczy służebność taka jest ustanawiana na dłuższy okres. W miarę upływu czasu warunki związane np. z infrastrukturą drogową ulegają zmianie. Zmiany mogą być tego rodzaju, że uzasadniają dostosowanie służebności w dotychczasowym kształcie do nowych okoliczności. Nie można też wykluczyć, że zmiany te będą uzasadniać całkowitą likwidację służebności.

Przepis stanowi, że jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Wynika to z art. 291 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Jak w każdej sprawie sądowej tak i tutaj decydujące jest przeprowadzenie stosownego postępowania dowodowego i wykazanie za pomocą dokumentów czy ekspertyz (np. wykonanych przez biegłego), że w danych okolicznościach przebieg drogi koniecznej powinien być zmieniony i wytyczony w inny sposób, co będzie mniej uciążliwe dla Czytelnika, ale jednocześnie zapewni realizację celu. Wytyczanie drogi koniecznej musi następować z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Na marginesie warto dodać, że powołany przepis przyznaje uprawnienie domagania się zmiany treści służebności właścicielowi nieruchomości obciążonej. Nie oznacza to jednak, że z takim żądaniem nie może wystąpić ten właściciel, na którego rzecz ta służebność została ustanowiona. Jeśli taka potrzeba pojawi się po stronie tego właściciela, wówczas może on wnieść sprawę do sądu, choć w istocie będzie ona traktowana nie jako sprawa o zmianę treści służebności, lecz jako sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej (nowej, w miejsce poprzedniej) - por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2007 r., sygn. akt III CZP 70/07.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60