kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016

Niewykonywanie służebności a jej wygaśnięcie

W księdze wieczystej mojej nieruchomości widnieje zapis, że przez część mojego gruntu właściciel sąsiedniej działki może przechodzić i przejeżdżać, ma tzw. służebność drogi koniecznej. Od blisko dziesięciu lat nikt z tej drogi nie korzysta - wynika to po prostu z podłączenia działki sąsiada do drogi gminnej. Czy mogę tę służebność w jakiś sposób wykreślić?

TAK, choć nie wystarczy udanie się przez Czytelnika do sądu wieczystoksięgowego. Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie od uprawnionego właściciela sąsiedniej posesji oświadczenia o zrzeczeniu się służebności gruntowej drogi, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Taki dokument (oświadczenie) stanowić będzie podstawę do wykreślenia służebności z księgi wieczystej. Dysponując takim dokumentem, Czytelnik, jako właściciel nieruchomości obciążonej będzie mógł złożyć wniosek w tej sprawie do sądu wieczystoksięgowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Omawiany sposób wykreślenia służebności gruntowej z księgi wieczystej wymaga jednak współdziałania ze strony uprawnionego do przedmiotowej służebności w osobie właściciela nieruchomości władnącej. Jeśli na taką współpracę nie można liczyć, pozostaje droga sądowa.

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Wynika to z art. 293 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Powoduje to, że pojawia się niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym, co uzasadnia wniesienie powództwa o usunięcie tej niezgodności. Powodem w tej sprawie może być Czytelnik (właściciel nieruchomości obciążonej), zaś pozwanym - uprawniony z tytułu wygasłej choć cały czas widniejącej w księdze wieczystej, służebności drogi, czyli właściciel nieruchomości władnącej (sąsiad). Samo zakończenie tej sprawy nie powoduje automatycznego wykreślenia służebności - wraz z prawomocnym orzeczeniem należy złożyć stosowny wniosek do sądu wieczystoksięgowego.

Istnieje również możliwość zniesienia służebności gruntowej bez wynagrodzenia z powołaniem na fakt, iż utraciła ona dla uprawnionego wszelkie znaczenie. W przypadku Czytelnika nastąpiło to po podłączeniu działki uprawnionego do drogi gminnej, przez co nie musi on korzystać z cudzej nieruchomości w ramach przedmiotowej służebności (art. 295 K.c.). Należy jednak liczyć się z tym, że jeśli sprawa zostanie wniesiona, gdy służebność będzie niewykonywana przez co najmniej 10 lat, to sąd oddali taki pozew.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60