kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017

Czy treść służebności wpisanej do księgi wieczystej można zmienić?

Kupiłem działkę obciążoną służebnością drogi koniecznej. Jak się okazało w praktyce, z uwagi na zmianę w zagospodarowaniu obu gruntów przez ostatnie lata, faktyczna trasa przejazdu przebiega w innym miejscu niż wynika to z wpisu w księdze wieczystej. Czy mam prawo zmodyfikować treść tej służebności - tak aby uwzględniała stan faktyczny i była jednocześnie najmniej uciążliwa dla mnie?

TAK. Dokonanie takiej zmiany jest możliwe. Służebność gruntowa drogi koniecznej ustanawiana jest wtedy, gdy określona nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Służebność obciąża zatem każdoczesnego właściciela nieruchomości, przez którą przebiega. W miarę upływu lat sytuacja w zagospodarowaniu terenu (jak w przypadku Czytelnika) czy w infrastrukturze zmienia się. Z tego też powodu zasadne jest dopuszczenie do zmiany treści służebności ustanowionej przed laty, czy nawet jej wykreślenie (jeśli nie ma już racji bytu). Bez znaczenia dla dopuszczalności tej zmiany jest fakt, że służebność jest wpisana do księgi wieczystej - w każdym przypadku właściciel ma obowiązek ujawnienia w dziale III KW tego obciążenia.

W myśl przepisów, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Wynika to z art. 291 Kodeksu cywilnego. W tego rodzaju sprawie wymaga się zatem złożenia stosownego wniosku (sprawa toczy się w trybie nieprocesowym). Konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu wykazania za pomocą dokumentów czy ekspertyz (np. wykonanych przez biegłego), że w danych okolicznościach przebieg drogi koniecznej powinien być zmieniony i wytyczony w inny sposób, co będzie mniej uciążliwe dla Czytelnika, ale jednocześnie zapewni realizację celu nieruchomości sąsiedniej. Wytyczanie drogi koniecznej musi następować z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Gdyby potrzeba zmiany służebności pojawiła się po stronie sąsiada Czytelnika (właściciela nieruchomości władnącej), wówczas może on wnieść sprawę do sądu, choć w istocie będzie ona traktowana nie jako sprawa o zmianę treści służebności, lecz jako sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej (nowej, w miejsce poprzedniej).

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60