kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016

Dwukrotne zawezwanie do ugody a przedawnienie roszczenia

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie dwóch kolejnych zawezwań do próby ugodowej jest możliwe. Może to dotyczyć także sytuacji, gdy już przy pierwszym zawezwaniu dłużnik oświadczy, iż nie zawrze ugody, zwłaszcza gdy od tego czasu wystąpiły nowe okoliczności faktyczne.


STAN FAKTYCZNY:

Powódka będąca spółką pozwała spółdzielnię o zapłatę roszczeń za okres od czerwca 2004 r. do maja 2007 r. Wskazała, iż dwukrotnie doszło do przerwania biegu przedawnienia przy pomocy zawezwania do próby ugodowej: z 2 sierpnia 2007 r. oraz 19 lipca 2010 r. Sąd I instancji zasądził na rzecz powódki należność główną w kwocie 60.000 zł. Uznał, że roszczenie to nie uległo przedawnieniu, gdyż dwukrotne zawezwanie do próby ugodowej przerwało jego bieg.

Pozwana złożyła apelację do sądu II instancji, który uznał jej zasadność i oddalił powództwo w całości. Uznał bowiem, iż roszczenie za okres od czerwca 2004 r. do maja 2007 r. uległo przedawnieniu, a pozwana zgłosiła w toku procesu zarzut przedawnienia. Zdaniem sądu II instancji drugie zawezwanie do próby ugodowej nie doprowadziło do przerwania biegu przedawnienia. Jego faktycznym celem nie było bowiem zawarcie ugody, a zatem nie doszło do przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Sąd uzasadniał, iż już przy pierwszym zawezwaniu do próby ugodowej pozwana oświadczyła, że nie zawrze ugody, zatem kolejne wezwanie nakierowane było jedynie na przerwanie biegu przedawnienia. Powódka wystąpiła ze skargą kasacyjną od wyroku sądu II instancji, domagając się jego uchylenia.


SĄD ORZEKŁ:

SN uznał, że kasacja powódki jest zasadna. Sąd II instancji przedwcześnie uznał, że kolejne zawezwanie do próby ugodowej faktycznie nie zmierza do zawarcia ugody. Pominął okoliczności, które wystąpiły po pierwszym zawezwaniu, a które mogły być istotne z punktu widzenia ewentualnej ugody. Kolejne zawezwanie do próby ugodowej może bowiem doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, jednak tylko, gdy w okolicznościach stanu faktycznego zaistnieje podstawa do oceny, że czynność tę przedsięwzięto bezpośrednio w celu wskazanym w powołanym przepisie. Zatem analizując skutki zawezwania do próby ugodowej w sferze przedawnienia sąd orzekający ma obowiązek zbadać, jaki był cel złożenia wniosku. Jeżeli powód składał go jedynie pozornie zmierzając do ugody, w rzeczywistości zmierzając do przerwania przedawnienia, nie wywoła on zamierzonych skutków. Jeżeli natomiast np. wskutek zmiany okoliczności sprawy powód widział szanse na zawarcie ugody i powołał się na te nowe okoliczności, dojdzie do przerwania biegu przedawnienia. Nie można bowiem dokonywać ocen sprawy bez szczegółowej analizy. Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością przerywającą bieg przedawnienia, jeżeli stanowczo nie ustalono, że przedsięwzięto ją bezpośrednio w innym celu niż wskazany w art. 123 § 1 pkt 1 K.c.

(wyrok SN z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt III CSK 50/15)

www.KodeksCywilny.pl - Przedawnienie roszczeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60