kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016

Upadłość kontrahenta a przedawnienie roszczenia

Wykonaliśmy usługę i wystawiliśmy z tego tytułu fakturę z terminem płatności 9 czerwca 2014 r. Faktura była płacona w kilku częściach, a ostatnia wpłata miała miejsce 19 grudnia 2014 r. Należność nie została spłacona w całości. Otrzymaliśmy informację o upadłości kontrahenta, dlatego zgłosiliśmy wierzytelność w dniu 31 grudnia 2015 r. Jaki jest okres przedawnienia pozostałej do zapłaty należności?

Ogłoszenie przez kontrahenta upadłości, co do zasady, wyłącza możliwość dochodzenia roszczenia w drodze powództwa o zapłatę. Zgłoszenie przez Czytelników wierzytelności w postępowaniu upadłościowym było zatem działaniem prawidłowym. Jednak, co ważne, oprócz konsekwencji w zakresie zwiększenia szans na odzyskanie chociażby części należnej wierzytelności, wywołuje ono skutki także w zakresie przedawnienia roszczenia. Niezależnie bowiem od różnych okresów przedawnienia roszczenia, w tym trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, Kodeks cywilny reguluje także sposoby przerwania biegu przedawnienia.

Z treści art. 123 § 1 K.c. (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) wynika, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Czynnością taką jest także zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zatem w sytuacji wskazanej w pytaniu doszło do przerwania biegu przedawnienia. Po każdym przerwaniu terminu przedawnienia biegnie on na nowo, przy czym, w przypadku toczącego się postępowania sądowego lub upadłościowego jego bieg zaczyna się po zakończeniu postępowania.

www.KodeksCywilny.pl - Przedawnienie roszczeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60