kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017

Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy?

Wspólnicy spółki z o.o. w ubiegłym roku podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy. Nie została ona jednak im wypłacona. Termin wypłaty nie był określony w uchwale wspólników. Jakiemu terminowi przedawnienia podlega roszczenie o wypłatę dywidendy?

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Stanowi o tym art. 193 § 4 K.s.h. Zarząd powinien zatem określić termin wypłaty dywidendy (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt VI ACa 1211/13).

Termin wypłaty jest istotny z punktu widzenia przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy. Roszczenie takie wspólnik nabywa z chwilą uchwalenia dywidendy. Przy tym roszczenie to staje się wymagalne w dniu przyjętym jako dzień jej wypłaty. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W doktrynie sporne jest, czy roszczenie o wypłatę dywidendy jest zobowiązaniem okresowym, czy też nie, a w konsekwencji czy przedawnia się po upływie 3 lat, czy 10.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III CZP 31/15, stanął na stanowisku, że roszczenie wspólnika spółki z o.o. o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe. Dywidenda może być bowiem przez wiele lat niewypłacana w spółce. SN uznał, że roszczenie to stanowi samodzielną, jednorazową wierzytelność przysługującą wspólnikowi wobec spółki za konkretny rok obrotowy. Wierzytelność ta wyraża obowiązek spółki wypłaty na rzecz wspólnika kwoty pieniężnej w wysokości określonej uchwałą wspólników o podziale zysku (art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h.). SN nie podzielił także poglądu, że roszczenie z tytułu dywidendy związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na poparcie tego wniosku SN wskazał m.in., że przyjmuje się powszechnie stanowisko o działalności gospodarczej spółki kapitałowej i jej statusie przedsiębiorcy, ale nie o działalności gospodarczej samego wspólnika przez to, że uczestniczy w spółce. Dlatego też SN uznał, że do roszczenia wspólnika o wypłatę dywidendy znajduje zastosowanie ogólny, dziesięcioletni termin przedawnienia.

Orzeczenie to jest zatem korzystne dla wspólników, którzy chcą dochodzić zaległych dywidend.

www.KodeksCywilny.pl - Przedawnienie roszczeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60