kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016

Zawieszenie biegu terminu zasiedzenia wobec dziecka

Mój syn dwa lata temu dostał w spadku po dziadku działkę. Okazało się, że działkę tę użytkuje od lat inna osoba, która nabyła ją w drodze nieformalnej umowy i teraz chce doprowadzić do zasiedzenia i sprawy w sądzie. 30 lat od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży gruntu minęło niecałe dwa miesiące temu. Syn nie jest pełnoletni. Czy w takiej sytuacji faktycznie mogło dojść do zasiedzenia gruntu i syn straci przekazany przez dziadka majątek?

NIE. W sytuacji gdy posiadacz "kupił" grunt w drodze umowy ustnej czy np. zwykłej pisemnej, taka umowa była od samego początku nieważna. Na jej mocy nabywca stał się jedynie posiadaczem samoistnym nieruchomości, i to w złej wierze. Tym samym, aby nabyć własność gruntu wskutek zasiedzenia, powinien nieprzerwanie posiadać ten grunt przez 30 lat. Zasadniczo, jeśli ten warunek jest spełniony, posiadacz staje się "automatycznie" nowym właścicielem nieruchomości. Późniejsza sprawa sądowa potwierdza jedynie ten fakt (porządkuje stan formalny i pozwala ujawnić się nowemu właścicielowi w księdze wieczystej).

W omawianej sprawie kluczowe jest to, że właściciel działki, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest osobą małoletnią. W myśl przepisów, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Wynika to z art. 173 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Inaczej mówiąc, w okresie małoletności właściciela, a także w ciągu dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności, w żadnej sytuacji nie może nastąpić zasiedzenie własności gruntu, nawet jeśli upłynął prawidłowo termin 30-letni, wymagany przez przepisy.

Wyznaczony w przepisie okres "ochronny" służy do zorientowania się przez pełnoletniego już właściciela w stanie jego spraw majątkowych i podjęcia przez niego kroków przerywających biegnące przeciw niemu zasiedzenie. Dopiero jeśli w ciągu dwóch lat od ukończenia 18. roku życia właściciel nie podejmie wymaganych prawem czynności, posiadacz nabędzie własność wskutek zasiedzenia (wtedy "automatycznie" nabywa własność gruntu).

Nie stanowi natomiast żadnej przeszkody do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu z udziałem małoletniego, gdy sam upływ terminu zasiedzenia nastąpił w czasie, kiedy właścicielem nieruchomości był pełnoletni poprzednik prawny małoletniego (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1999 r., sygn. akt I CKN 134/98). Z pytania wynika jednak, że przekazanie gruntu nastąpiło dwa lata temu, a 30-letni termin upłynął zaledwie kilka miesięcy temu. Zatem za życia poprzednika (spadkodawcy, dziadka) termin nie upłynął i kontynuuje swój bieg w okresie, gdy właścicielem działki jest małoletni.

www.KodeksCywilny.pl - Własność i posiadanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60