kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Sprzedaż, podział czy wyłączna własność nieruchomości wspólnej?

Moja rodzina dysponuje dużą nieruchomością na zasadach współwłasności. Obecni współwłaściciele, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, mają różne wizje związane z gospodarowaniem na tym gruncie. Czy jest możliwość, aby każdy z nich mógł zarządzać częścią nieruchomości? Co zrobić w sytuacji, gdy właściciele nie dojdą do porozumienia?

Stan współwłasności z istoty rzeczy wymaga wspólnego działania właścicieli w zakresie czynności związanych m.in. z korzystaniem ze wspólnej rzeczy czy podejmowaniem innych czynności faktycznych bądź prawnych. Podstawową zasadą jest to, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Podobnie, każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Jeśli między współwłaścicielami jest spór odnośnie jakiejś kwestii, można na warunkach określonych w przepisach wystąpić do sądu celem jego rozstrzygnięcia. Niemniej jeśli współwłaściciele generalnie nie są w stanie ze sobą współdziałać, warto pomyśleć albo o dokonaniu tzw. podziału do korzystania (podział quad usum) albo o zniesieniu współwłasności.

Podział rzeczy wspólnej do korzystania polega na tym, że nie dochodzi do zniesienia współwłasności, ale współwłaściciele zawierają porozumienie, na mocy którego przeznaczają określone fizycznie części rzeczy wspólnej do wyłącznego korzystania przez określonych współwłaścicieli. Przykładowo dwóch współwłaścicieli wytycza umowną granicę działki rekreacyjnej i każdy korzysta, wypoczywa na "swojej" części. Podobnie w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem, podział do korzystania może polegać na wskazaniu z jakich pomieszczeń może korzystać dany współwłaściciel.

Jeśli i takie rozwiązanie nie rozwiąże kwestii sporów między współwłaścicielami, należy rozważyć zniesienie współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może, co do zasady, żądać zniesienia współwłasności. Jest kilka sposobów osiągnięcia wspomnianego skutku. Można żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W wielu przypadkach podział nieruchomości jest niemożliwy bądź niekorzystny dla samej nieruchomości. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W ostateczności zniesienie współwłasności może polegać na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w trybie licytacji) i podzieleniu sumy uzyskanej ze sprzedaży.

www.KodeksCywilny.pl - Własność i posiadanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60