kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016

Służebność a utrzymanie stanu drogi

Kupiłem nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. Położona jest ona przy utwardzonej żwirem drodze należącej do rolnika, który wcześniej działki rozparcelował i wyłączył z produkcji rolnej. Wszyscy właściciele posesji przy tej drodze mają ustanowioną służebność gruntową - prawo przejazdu, przechodu itp. Nie ma jednak nigdzie informacji, kto odpowiada za stan drogi, np. utrzymanie jej w przejezdnym stanie, odśnieżenie, naprawy. Z reguły to właściciel (zarządca drogi) ma takie obowiązki. Jak jest w moim przypadku?

Poruszona kwestia nie jest wprost uregulowana w przepisach. Zawsze w pierwszej kolejności należy zatem przeanalizować treść aktu notarialnego, który ustanawiał wspomnianą służebność czy też treść wpisu zamieszczonego w dziale III księgi wieczystej nieruchomości. Zdarza się, że wspomniany obowiązek przeniesiony jest na właściciela drogi (a więc właściciela nieruchomości obciążonej). Jeśli natomiast nie wynika to z umowy, wówczas w grę wchodzą ogólne przepisy.

W przypadku braku stosownego unormowania w umowie obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Wynika to z art. 289 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Przepis ten nie zawiera definicji pojęcia "urządzenie potrzebne do wykonywania służebności". W jednym z orzeczeń wskazano, że wspomniane urządzenie to "wynik celowego działania ludzkiego, uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów czy urządzeń wymagających do swego powstania pracy ludzkiej". Dlatego takim urządzeniem nie jest np. zwykła polna droga, powstała na skutek stałego przejeżdżania pewnym szlakiem i zaznaczona na gruncie jedynie koleinami. Z kolei w innym orzeczeniu wskazano, że "utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe, ponieważ są one niewątpliwie efektem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego, mającego na celu przystosowanie do korzystania z gruntu służebnego, jako konkretnego szlaku drożnego o jednoznacznie wskazanej trasie jego przebiegu" (wyrok SN z dnia 11 maja 2000 r., sygn. akt I CKN 273/00).

Skoro wspomniana przez Czytelnika droga jest utwardzona żwirem, to właściciel tej drogi (gruntu) nie ma zasadniczo obowiązku utrzymywania jej - obowiązek taki ciąży na wszystkich właścicielach posesji, na rzecz których ustanowiono wspomniane służebności. W orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek "utrzymywania" przedmiotowych urządzeń obejmuje także obowiązek ich wybudowania jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania i przeznaczenia nieruchomości.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60