kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zamierzam kupić mieszkanie. Sprzedający poinformował mnie, że umowa przedwstępna musi być zawarta u notariusza. Czy faktycznie jest taki obowiązek? Wiąże się to z pewnością z większymi kosztami, które ponosi strona kupująca. Wielokrotnie widziałem umowy przedwstępne spisane w zwykłej formie. Czy warto zatem przystać na taki warunek?

TAK. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej - jest to tzw. umowa przedwstępna. Wynika to z art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego. Jednak skutki, jakie taka umowa wywiera w zależności od formy jej zawarcia, są diametralnie różne. Sprawę należy rozpatrywać w świetle sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej - w tym przypadku umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku gdy umowa nie ma formy aktu notarialnego, od strony, która odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej, można żądać tylko odszkodowania w ograniczonym zakresie. Odszkodowanie obejmuje głównie koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej. Jest to tzw. ujemny interes umowy (art. 390 § 2 K.c.). W ramach tego odszkodowania nie mieści się jednak możliwość domagania się np. utraconych korzyści w wyniku niewykonania umowy przyrzeczonej. Oczywiście strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania, co jednak w zdecydowanej większości przypadków nie ma miejsca.

Gdy umowę przedwstępną zawarto w formie aktu notarialnego, można złożyć w sądzie pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej - wyrok sądu zastępuje wtedy oświadczenie drugiej strony. Innymi słowy - można prawnie "zmusić" stronę do tego, aby umowa przyrzeczona (w tym przypadku sprzedaży nieruchomości) została zawarta. Forma notarialna umowy przedwstępnej umożliwia również ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia kupującego o zawarcie umowy przyrzeczonej, co minimalizuje ryzyko związane z tym, że sprzedający w międzyczasie sprzeda nieruchomość innej osobie. Niewątpliwie zatem ta forma umowy zwiększa bezpieczeństwo kupującego. Jednocześnie kupujący musi pamiętać, że gdyby to on chciał wycofać się z kontraktu, analogiczne uprawnienia przysługują sprzedającemu.

Co istotne dla kupującego, podpisanie umowy przyrzeczonej w formie notarialnej nie zwiększa kosztów notarialnych tego przedsięwzięcia. W przypadku umowy przedwstępnej notariusz pobiera bowiem jedynie połowę taksy notarialnej. Druga połowa pobierana jest przy zawarciu umowy przyrzeczonej. Tym samym nie ma w zasadzie różnicy w ostatecznym rozliczeniu czy umowa przedwstępna była zawarta jedynie w zwykłej formie pisemnej, czy u rejenta.

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60