kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

W jakiej formie należy zmienić umowę?

Podpisałem z siostrą umowę użyczenia lokalu w tradycyjnej formie pisemnej. W międzyczasie wyjechałem za granicę. Pojawiła się konieczność dokonania w umowie pewnej drobnej, aczkolwiek istotnej zmiany. Czy wystarczające będzie, jeśli razem z siostrą w formie e-mailowej uzgodnimy zmienione warunki umowy, czy trzeba jednak zmiany dokonać w formie pisemnej?

W myśl reguły ogólnej uzupełnienie lub zmiana dotychczasowych postanowień umowy wymagają zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Stanowi o tym art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Przykładowo do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, co sprawia, że zmiana takiej umowy również wymaga aktu notarialnego. Są też umowy, które pod rygorem nieważności muszą być zawarte na piśmie - np. przeniesienie majątkowych praw autorskich. Zmiana takiej umowy także musi mieć formę pisemną, bo inaczej będzie nieważna.

W zdecydowanej większości przypadków przepisy nie przewidują szczególnych wymogów odnośnie formy, w jakiej umowa ma być zawarta. Oznacza to, że dozwolone jest zawarcie (i zmienianie) takich porozumień w dowolnej formie, nawet ustnie - np. umowa sprzedaży rzeczy ruchomych, umowa zlecenia, o dzieło czy wspomniana w pytaniu umowa użyczenia.

W pytaniu wskazane zostało, że umowa została pierwotnie zawarta w zwykłej formie pisemnej, mimo że ustawa nie przewiduje dla takiej umowy wymogu formy pisemnej. Oznacza to, że w myśl reguły ogólnej zmiana umowy użyczenia przez Czytelnika i jego siostrę również powinna nastąpić na piśmie, ale niedochowanie tej formy nie powoduje nieważności zmian (chyba że taki zapis znalazł się w umowie). Brak formy pisemnej skutkuje w takim przypadku jedynie ograniczeniami dowodowymi w razie sporu sądowego. W sporze sądowym nie jest wtedy dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania takiej zmiany. Jednakże ograniczeń tych nie ma m.in. w sytuacji, gdy dowodu takiego żąda konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma lub gdy obie strony zgadzają się na taki dowód.

Zawsze należy zatem przeanalizować treść zawartej umowy. Nie można bowiem wykluczyć, że w umowie zamieszczono postanowienie, zgodnie z którym jej uzupełnienie lub zmiana wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku niedotrzymanie tej formy będzie zawsze skutkowało nieważnością wprowadzonych zmian.

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60