kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Gdy w umowie użyto zarówno określenia zaliczka, jak i zadatek

Mój syn na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych świadczy usługi w zakresie prowadzenia imprez i puszczania muzyki (DJ). W jednej z zawartych przez niego umów w tytule wpisał "umowa zlecenia z zadatkiem", a w treści zamiast zadatku omyłkowo mowa o zaliczce (nie pojawia się słowo zadatek). Czy w sytuacji, gdy druga strona odwołała imprezę i chce zrezygnować z umowy, syn może zachować zadatek przekazany mu przy jej podpisaniu?

Zadatek i zaliczka są zupełnie innymi instrumentami prawnymi i nie mogą być stosowane zamiennie. Z treści art. 394 K.c. wynika, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zadatek stanowi zatem zabezpieczenie na wypadek zawinionego niewykonania umowy dla obu jej stron, pozwalające na odstąpienie od umowy z winy drugiej strony i zatrzymanie zadatku, bądź żądanie zwrotu jego dwukrotności.

Zapłata zaliczki polega natomiast na zapłacie z góry części ceny bądź wynagrodzenia. Jednak w przeciwieństwie do zadatku, w przypadku niedojścia umowy do skutku podlega ona zwrotowi.

Należy jednak wskazać, iż zastrzeżenia zadatku nie można domniemywać, musi być on precyzyjnie wskazany w umowie. W sytuacji gdy w tytule umowy zlecenia jest wzmianka o zadatku, natomiast w jej treści pojawia się jedynie zwrot "zaliczka", należy zastosować metodę wykładni umowy pozwalającą na ustalenie woli stron. W tym zakresie przydatny będzie art. 64 K.c. Zgodnie z jego treścią oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie Czytelniczki wymaga zapoznania się z treścią całej umowy. Jeżeli brak w niej zapisu o konsekwencjach niewykonania umowy typowych dla zadatku, tj. możliwości jego zatrzymania po odstąpieniu od umowy lub żądania kwoty dwukrotnie wyższej, to należy przyjąć, iż użycie w umowie określenia "zaliczka" powoduje, że kwota wręczona synowi przy zawarciu umowy powinna zostać zwrócona, w istocie stanowi bowiem zaliczkę.

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60