kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016

Jak długo konsument ma prawo korzystać z gwarancji?

Mam sklep z drobną elektroniką. Ostatnio otrzymałem partię elektronicznych zegarków dziecięcych, na które producent udziela gwarancji. Jednakże klienci zgłaszają, że w gwarancji nie określono, na jaki czas jest ona udzielana oraz jakich uprawnień mogą dochodzić. Czy są w tym zakresie jakieś ogólne regulacje?

Gwarancja to niezależny od rękojmi tryb dochodzenia roszczeń przez konsumenta. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z towarem. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Ogólne regulacje, które mają zastosowanie do gwarancji lub które należy stosować, gdy co innego nie wynika z jej treści, określają art. 577-581 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Konsument w ramach gwarancji może dochodzić zwrotu zapłaconej ceny, wymiany rzeczy bądź jej naprawy lub innych usług (to, jakie uprawnienia wynikają z gwarancji określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym). W przypadku gwarancji dotyczącej jakości rzeczy sprzedanej w razie wątpliwości przyjmuje się, że gwarant jest zobowiązany do naprawy rzeczy lub do wymiany na nową (wolną od wad), o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Czas gwarancji może być kształtowany dowolnie przez gwaranta, tzn. gwarancja może być udzielona na rok, na kilka lat, a nawet dożywotnio. Jeżeli z treści gwarancji nie wynika ten termin, to przyjmuje się, że wynosi on dwa lata, licząc od dnia, w którym rzecz została konsumentowi wydana. Gwarant powinien zrealizować swoje obowiązki w terminie określonym w gwarancji, a jeżeli nie wskazano tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta.

Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi, np. gdy uszkodzeniu uległa zmywarka w zabudowie.

Jeśli w wyniku realizacji roszczeń konsumenta gwarant dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją lub wymienił ją na nową, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia naprawionej rzeczy lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zasada ta ma zastosowanie odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją konsument nie mógł z niej korzystać.

www.KodeksCywilny.pl - Terminy w umowach i prawie cywilnym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60