kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne, kodeks cywilny tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019

Moment przedawnienia kary umownej

Nasze przedsiębiorstwo wykonało prace instalatorsko-montażowe na podstawie zawartej umowy. Po podpisaniu protokołu odbioru robót i wypłacie nam całości wynagrodzenia inwestor będący spółką z o.o. poinformował nas, że naliczył karę umowną i żąda od nas zapłaty 5% wartości kontraktu. Odmówiliśmy, gdyż według nas kara była bezzasadna. Obecnie po upływie niemal 2 lat od odebrania robót inwestor ponownie wezwał nas do zapłaty tej kary z odsetkami. Czy roszczenie o zapłatę kary umownej uległo już przedawnieniu? Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Możliwość naliczenia kary umownej nie wynika z przepisów ogólnych, a ewentualną podstawą do jej naliczenia muszą być postanowienia umowy. Powinny one określać również wysokość kary lub sposób jej wyliczenia, a także warunki, jakich spełnienie uzasadnia naliczenie kary umownej. Instytucja kary umownej została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, jednak jego przepisy zawierają jedynie ogólne regulacje. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 K.c. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

W przypadku gdy została naliczona kara umowna przedsiębiorstwu już po wypłacie wynagrodzenia poprzedzonego podpisaniem protokołem odbioru prac, spółka nie ma możliwości jej potrącenia z wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy, co jest typowym mechanizmem rozliczania kary umownej.

Termin przedawnienia kary umownej jako roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Pomimo znacznych zmian w instytucji przedawnienia wprowadzonych w 2018 r. termin ten nie uległ zmianie, zatem ma on zastosowanie również do umów zawartych przed nowelizacją. Kluczowe jest jednak ustalenie momentu, od którego należy liczyć początek biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu kary umownej. Jest on liczony od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a zatem termin ten może różnić się w zależności od treści umowy. Jeżeli treść umowy zawiera regulację określającą moment płatności kary umownej, to będzie on początkiem biegu 3-letniego okresu przedawnienia roszczenia o zapłatę kary. Zazwyczaj jednak umowy nie zawierają postanowień co do terminu płatności kary, precyzując jedynie okoliczności, przy spełnieniu których może być ona naliczona. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 120 § 1 K.c., a zatem bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Oznacza to, że termin ten nie rozpoczął biegu wcześniej niż nastąpiło odebranie robót przez inwestora, z tym bowiem momentem mógł on zweryfikować sposób wykonania umowy, który był podstawą do naliczenia kary umownej.

Pomimo że roszczenie nie jest jeszcze przedawnione, przedsiębiorca nie powinien płacić kary w sytuacji, gdy nie uznaje argumentów spółki leżących u podstaw jej naliczenia. Z uwagi na fakt, że wypłata wynagrodzenia już nastąpiła, chcąc dochodzić zapłaty kary, to spółka zobowiązana będzie do wystąpienia z pozwem do sądu i udowodnienia zasadności jej naliczenia. Gdyby sprawa trafiła do sądu, przedsiębiorstwo powinno przywołać dowody potwierdzające prawidłowe wykonanie umowy. Przydatny do wykazania poprawnego wykonania zobowiązania może być protokół odbioru robót czy zdjęcia obrazujące sposób wykonania umowy.

"Dłużnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniającego naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt V AGa 70/18

www.KodeksCywilny.pl - Terminy w umowach i prawie cywilnym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.