kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016

Przedawnienie roszczenia z wyroku sądowego

Prowadząc działalność gospodarczą borykam się z problemem niezapłaconych faktur. W kilku sprawach mam wyrok lub nakaz zapłaty, ale zostały one umorzone przez komornika wobec braku majątku dłużnika. Ile mam czasu na ponowne skierowanie sprawy do komornika, aby się nie przedawniła?

W praktyce niestety często zdarza się, że wierzyciel pomimo uzyskania tytułu wykonawczego i skierowania sprawy do komornika nie odzyskuje swojej należności. Może to wynikać z wielu przyczyn, do najczęstszych należy jednak nieskuteczność egzekucji wobec braku majątku, dochodów, czy wierzytelności dłużnika lub celowe ukrywanie przez niego majątku. Chociaż wielu dłużników, mając świadomość ciążących na nich długów, po umorzeniu egzekucji unika podjęcia legalnej pracy i umożliwienia wyegzekwowania zaległych należności, to istnieje także wiele przypadków, gdy ponowienie egzekucji daje pozytywne efekty.

Termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych np. nakazem zapłaty czy wyrokiem sądu wynika z treści art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego i wynosi 10 lat, chociażby termin przedawnienia tego rodzaju roszczeń był krótszy. Natomiast w przypadku gdy tytuł wykonawczy opiewa także na zasądzone odsetki lub świadczenia okresowe należne w przyszłości, to ich termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Regulacje w zakresie przedawnienia są jednak korzystne dla wierzycieli, bowiem ich aktywne działanie może spowodować skuteczne uniemożliwienie przedawnienia roszczenia. Bieg przedawnienia przerywa się bowiem przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (art. 123 § 1 K.c.). Co więcej, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo dopiero od momentu gdy postępowanie zostało zakończone, co wynika z treści art. 124 § 1 K.c. Zatem w przypadku gdy Czytelnik złożył wniosek egzekucyjny do komornika, 10-letni termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem zaczyna biec dopiero po umorzeniu postępowania przez komornika. Jeżeli Czytelnikowi (wierzycielowi) zależy także na zapobieżeniu przedawnienia roszczeń w zakresie całości należnych mu odsetek, może skierować wniosek do komornika minimum raz na trzy lata. W celu zwiększenia szans skutecznej egzekucji powinien rozważyć także wybór innego komornika i zlecić mu poszukiwanie majątku dłużnika. Praktyka pokazuje bowiem, że takie działania mogą doprowadzić do wyegzekwowania należności.

www.KodeksCywilny.pl - Terminy w umowach i prawie cywilnym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60