kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Niewywiązanie się z umowy przez dewelopera

Trzy lata temu podpisałam umowę z deweloperem na budowę lokalu mieszkalnego. Mieszkanie miało być oddane niemal pół roku temu. Budynek fizycznie istnieje, jednak wszystkie prace są opóźnione. Problem w tym, że według zapewnień dewelopera nie ma szansy na to, aby obiekt oddać w ciągu tego roku. Co mogę zrobić w takim przypadku?

Czytelniczce przysługują określone uprawnienia w stosunku do dewelopera. Termin, w jakim deweloper jest zobowiązany przenieść na nabywcę prawo własności, jest określony w umowie deweloperskiej. Niedotrzymanie przez dewelopera tego terminu stanowi powód do odstąpienia od umowy przez klienta - niemniej z uprawnienia tego nie można skorzystać od razu.

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej m.in. w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa (np. odrębnej własności lokali) w terminie określonym w umowie deweloperskiej. Tak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 ze zm.). Zanim jednak klient z tego uprawnienia skorzysta, musi obowiązkowo wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie przedmiotowego prawa, i dopiero w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od umowy deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy. Wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy wcześniej został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Wspomniany wpis służy zabezpieczeniu roszczenia klienta, zatem skoro umowa ma być uznana za niezawartą, roszczenie musi zostać wykreślone.


W razie opóźnienia po stronie dewelopera można odstąpić od umowy dopiero po wyznaczeniu deweloperowi dodatkowego terminu na oddanie lokalu.


Skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, że deweloper ma obowiązek rozliczyć się z klientem. Klient powinien po odstąpieniu otrzymać zwrot środków z rachunku powierniczego, na który były wpłacane pieniądze. Bank ma obowiązek wypłacić klientowi przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej (art. 13 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

www.KodeksCywilny.pl - Terminy w umowach i prawie cywilnym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60