kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Służebność przesyłu za wynagrodzeniem

Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej. Otrzymałem pismo z przedsiębiorstwa wodociągowego w sprawie konieczności przeprowadzenia rury o średnicy 150 mm przez część mojej działki. Zdaniem firmy jest to jedyny racjonalny sposób, by zasilić w wodę działki znajdujące się za moją nieruchomością. W związku z tym przedstawiono mi propozycję ustanowienia w drodze umowy służebności. W przeciwnym wypadku sprawa ma zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Służebność przesyłu za wynagrodzeniem
rys. Służebność przesyłu za wynagrodzeniem

Zasadniczo tak. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia doprowadzające m.in. wodę, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to tzw. służebność przesyłu. Stanowi o tym art. 3051 Kodeksu cywilnego. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania ze wspomnianych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Wspomniane wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela oraz zmniejszenia jej wartości. Najistotniejszym celem tego wynagrodzenia jest rekompensata ograniczenia właściciela w korzystaniu z nieruchomości, przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w jego prawo własności.

Co istotne, przedmiotowa służebność obciąża nieruchomość, a nie aktualnego właściciela nieruchomości. Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zostaje ujawnione w księdze wieczystej. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Przechodzi również na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń - gdyby do takiej sytuacji w przyszłości doszło. Gdy dojdzie do wygaśnięcia służebności, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Należy wspomnieć, że także właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo odmawia zawarcia z nim stosownego porozumienia.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60