kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Służebność przesyłu za wynagrodzeniem

Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej. Otrzymałem pismo z przedsiębiorstwa wodociągowego w sprawie konieczności przeprowadzenia rury o średnicy 150 mm przez część mojej działki. Zdaniem firmy jest to jedyny racjonalny sposób, by zasilić w wodę działki znajdujące się za moją nieruchomością. W związku z tym przedstawiono mi propozycję ustanowienia w drodze umowy służebności. W przeciwnym wypadku sprawa ma zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Zasadniczo tak. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia doprowadzające m.in. wodę, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to tzw. służebność przesyłu. Stanowi o tym art. 3051 Kodeksu cywilnego. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania ze wspomnianych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Wspomniane wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela oraz zmniejszenia jej wartości. Najistotniejszym celem tego wynagrodzenia jest rekompensata ograniczenia właściciela w korzystaniu z nieruchomości, przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w jego prawo własności.

Co istotne, przedmiotowa służebność obciąża nieruchomość, a nie aktualnego właściciela nieruchomości. Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zostaje ujawnione w księdze wieczystej. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Przechodzi również na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń - gdyby do takiej sytuacji w przyszłości doszło. Gdy dojdzie do wygaśnięcia służebności, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Należy wspomnieć, że także właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo odmawia zawarcia z nim stosownego porozumienia.

www.KodeksCywilny.pl - Ograniczone prawa rzeczowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60