kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Wady przedmiotu leasingu

W ramach rozwoju naszego przedsiębiorstwa zakupiliśmy nową maszynę produkcyjną finansowaną leasingiem. Po kilku miesiącach używania pojawiły się wady związane zarówno z jej oprogramowaniem, jak i funkcjonowaniem. Złożyliśmy reklamację, jednak sprzedawca maszyny nie poczuwa się do odpowiedzialności. Poinformowaliśmy o sprawie leasingodawcę. Nie podjął on żadnych kroków prawnych poza poinformowaniem nas, że wada nie wpływa na obowiązek zapłaty rat leasingowych. Co możemy zrobić, aby doprowadzić do sprawnego działania maszyny?

Fakt finansowania zakupu maszyn i urządzeń przy pomocy umowy leasingu nie wyłącza możliwości dochodzenia odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. Należy jednak podkreślić, iż, poza sytuacjami zawinionymi przez finansującego, jak np. uszkodzenie rzeczy w transporcie organizowanym przez finansującego, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi sprzedawca towaru, a nie finansujący (leasingodawca). Przewiduje to art. 7098 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

Czytelnicy powinni więc kierować swoje roszczenia w stosunku do sprzedawcy rzeczy. Nie potrzebują w tym zakresie pośrednictwa finansującego, czy też jakiejkolwiek zgody na dochodzenie uprawnień z tytułu wad leasingowanego towaru. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą, z mocy ustawy na korzystającego przechodzą uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą (art. 7099 K.c.). Zatem Czytelnicy, na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym, mogą żądać np. naprawy towaru lub jego wymiany na nowy. Zarówno pisma reklamacyjne, jak i odpowiedzi sprzedawcy powinny być wysyłane bez pośrednictwa leasingodawcy.

W razie zaistnienia wady towaru lub sytuacji gdy sprzedawca bezpodstawnie uchyla się od swoich obowiązków z tytułu rękojmi kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub, jeżeli wada jest istotna, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy reklamowany towar jest przedmiotem umowy leasingu, Czytelnikom przysługują wszystkie uprawnienia reklamacyjne poza możliwością odstąpienia od umowy. Odstąpienie może bowiem zostać dokonane tylko przez finansującego na wniosek korzystającego (Czytelników). Zatem wobec bierności sprzedawcy warto wysłać do niego pismo z ponownym żądaniem naprawy maszyny lub jej wymiany na nową oraz informacją, że brak jego reakcji spowoduje wystąpienie do finansującego o odstąpienie od umowy leasingu z uwagi na wady rzeczy leasingowanej.

Czytelnicy powinni jednak pamiętać, iż wystąpienie wad rzeczy leasingowanej nie wpływa na ich obowiązki w zakresie obowiązku zapłaty rat leasingowych, a w przypadku odstąpienia przez finansującego od umowy sprzedaży umowa leasingu wygasa i finansujący będzie mógł żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

"Finansujący może odstąpić od umowy leasingu po spełnieniu się dwóch warunków - zgłoszenia żądania przez korzystającego oraz zaistnienia podstaw do złożenia takiego oświadczenia".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt V ACa 633/12

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60