kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

Muszę wyremontować dom. Chcę dopełnić wszystkich formalności i zabezpieczyć się na wypadek niewłaściwego wykonania prac, dlatego mam zamiar podpisać z fachowcem umowę na piśmie. Nie bardzo jednak wiem czy powinienem wybrać umowę o dzieło, czy umowę o roboty budowlane. Która umowa w moim przypadku będzie właściwa?

Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło są do siebie podobne, co więcej część przepisów regulujących umowę o dzieło stosuje się odpowiednio do umowy o roboty budowlane. Jednak różnice między tymi porozumieniami są daleko idące w skutkach.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast w umowie o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Z kolei inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Niemniej regulacje dotyczące umowy o roboty budowlane stosuje się również odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

Orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, iż zasadniczym kryterium rozróżnienia obu rodzajów umów jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego. Pojęcie robót budowlanych obejmuje nie tylko budowę, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego istniejącego budynku (a niestanowiącego bieżącej konserwacji). Mówi o tym art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Tym samym umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, którym, co do zasady, towarzyszy projektowanie, a dokumentację projektową powinien zasadniczo dostarczyć inwestor. Jeśli remont polega na wymianie płytek w łazience, uznać należy, że prace najczęściej będą wykonywane na podstawie umowy o dzieło. Remont polegający na wymianie ocieplenia na budynku i zrobienie nowej elewacji to prace wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane.

Jedną z istotnych różnic między umowami jest sprawa terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy. W przypadku umowy o dzieło przepis szczególny ustanawia tylko 2-letni termin przedawnienia roszczeń, licząc od oddania dzieła. Przy umowie o roboty budowlane brak jest podobnej regulacji (co oznacza, że w przypadku tych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - sytuacja najczęstsza w kontraktach budowlanych - będzie to termin 3-letni).

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60