kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017

30 dni na odpowiedź na reklamację konsumenta

Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR), która zacznie obowiązywać 10 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany również w kilku innych ustawach. Jedną z nich jest zmiana w ustawie o prawach konsumenta, wprowadzająca nowy art. 7a. Zgodnie z nim, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

W obecnie obowiązujących przepisach regulujących ogólne obowiązki sprzedawców i usługodawców nie ma wyraźnie wskazanego obowiązku udzielania w określonym czasie i w określonej formie odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta. Taki obowiązek zawierają jedynie niektóre ustawy sektorowe, np. w odniesieniu do branży telekomunikacyjnej czy turystycznej.

Ponadto nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji nakłada na przedsiębiorców obowiązek poinformowania konsumenta na piśmie lub innym trwałym nośniku o właściwych podmiotach ADR. Przedsiębiorca musi również zadeklarować, czy wyraża zgodę, czy też nie na rozwiązanie sporu przez dany podmiot ADR. Ustawodawca uznał, że nielogiczna byłaby sytuacja, w której pomimo braku prawnego obowiązku udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację przedsiębiorca i tak miałby obowiązek poinformowania konsumenta na piśmie lub innym trwałym nośniku o właściwych dla niego podmiotach ADR.

Dlatego też zdecydował się wprowadzić do dotychczasowych przepisów obowiązek ustosunkowania się przez przedsiębiorcę do reklamacji konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź powinna być udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku informacji. Przy czym ta ogólna zasada będzie mieć zastosowanie w sytuacjach, gdy przepisy szczególne nie regulują inaczej tej kwestii. W przypadku przysługującej konsumentom rękojmi termin na ustosunkowanie się przez sprzedawcę do reklamacji nadal będzie wynosić 14 dni (art. 5615 Kodeksu cywilnego). Termin 30-dniowy będzie miał zastosowanie np. w przypadku reklamowania różnego rodzaju usług.

www.KodeksCywilny.pl - Terminy w umowach i prawie cywilnym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60