kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo cywilne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Umowa zlecenia czy o pracę?

Chcielibyśmy zlecić osobie fizycznej świadczenie usług barmańsko-kelnerskich na podstawie umowy zlecenia. Czy takie usługi mogą być realizowane na podstawie umowy zlecenia, w sytuacji gdy czynności są wykonywane w różnych godzinach i wymiarach (niesystematycznie), ale w tym samym miejscu? Jeżeli tak, to co powinniśmy zawrzeć w umowie, aby była uznana za zlecenie?

Czynności barmańsko-kelnerskie, o których mowa w pytaniu, mogą być, co do zasady, świadczone na podstawie umowy zlecenia. Zawarcie prawidłowej umowy zależy jednak od zasad i warunków wykonywania tych usług.

Umowa zlecenia mająca wszystkie cechy umowy o pracę w przypadku wystąpienia kontroli lub złożenia przez pracownika pozwu do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy zostanie zakwalifikowana jako umowa o pracę, co wywoła m.in. konsekwencje w sferze składek ZUS. Ze stosunkiem pracy mamy do czynienia, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z treści pytania wynika, iż czynności zleceniobiorcy będą świadczone w tym samym miejscu. Jednak w zależności od sposobu organizacji usług barmańsko-kelnerskich mogą być one świadczone pod kierownictwem lub swobodnie. Decydująca będzie zatem ocena charakteru i czasu pracy zleceniobiorcy. Jeżeli zamiarem Czytelnika jest powierzenie mu stałych obowiązków według ustalonego grafiku, to pomimo braku stałych godzin pracy stosunek umowny może mieć charakter stosunku pracy niezależnie od tytułu i określeń stosowanych w umowie. Pracownik będzie bowiem faktycznie pracował w ramach tzw. elastycznego czasu pracy.

Umowa może mieć natomiast charakter umowy zlecenia w sytuacji, gdy nie występują wszystkie cechy stosunku pracy, np. stosunek kierownictwa. Cechy te są trudne do jednoznacznej oceny, jednak jeżeli zleceniobiorca ma jedynie ogólnie określone obowiązki, wykonuje je bez nadzoru i kierownictwa lub czas wykonywania zlecenia nie jest ściśle określony w umowie lub w formie grafiku, umowa może zostać zakwalifikowana jako zlecenie. Sytuacja taka może mieć miejsce np. gdy strony telefonicznie na bieżąco ustalają kiedy zleceniobiorca ma stawić się w celu świadczenia usług i nie są one wykonywane systematycznie. Kwestia podporządkowania zleceniobiorcy była przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II PK 153/14, uznał, że ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, dokonywana przez zleceniodawcę z punktu widzenia rezultatów działalności, nie świadczy o podporządkowaniu pracowniczym. Za możliwością zawarcia umowy zlecenia przemawia także fakt, iż umowa o usługi barmańsko-kelnerskie jest umową starannego działania, dotyczy bowiem wykonywania określonych czynności, a nie uzyskania konkretnego rezultatu. Dodatkowo usługi barmańskie charakteryzują się znaczną swobodą. Dla oceny charakteru umowy decydujące nie są jej nazwa czy stosowane w niej określenia stron (zleceniobiorca/pracownik), lecz treść umowy i sposób jej faktycznego wykonywania.

"Podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, w procesie świadczenia pracy, stanowi swoistą linię demarkacyjną, pozwalającą na wyróżnienie elementu konstrukcyjnego stosunku pracy. Na podporządkowanie pracownika składa się kierownictwo podmiotu zatrudniającego oraz wyznaczanie przez niego czasu i miejsca wykonywania pracy".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II PK 153/14

www.KodeksCywilny.pl - Umowy cywilnoprawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Prawnik rodzinny omawia prawo rodzinne, prawo społeczne oraz spadki i darowizny
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60